PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Hội nghị & Hội thảo

Hội thảo "Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế theo mô hình CDIO"

Ngày: 30/01/2021

Trường Đại học Duy Tân phối hợp với Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) tổ chức Hội thảo "Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế theo mô hình CDIO". Hội thảo đã nhận trên 70 bài báo tham luận từ các trường Đại học cả nước gửi đến, đã có 40 bài tham luận được chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo. Bên lề hội thảo, đã thành lập Mạng lưới các trường Đại học thành viên CDIO. Hiện Việt Nam có 8 trường Đại học là thành viên CDIO thế giới. Các trường Đại học trong mạng lưới CDIO Việt Nam sẽ hợp tác tổ chức các hội thảo, chia sẽ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong việc triển khai, áp dụng mô hình CDIO.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển