PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thông tin

Có 3 lý do nên đăng ký nhãn hiệu ngay bây giờ

Ngày: 28/01/2021

Thứ nhất, việc đăng ký nhãn hiệu chính là một phương thức marketing hiệu quả mà không tốn bất kỳ một chi phí nào để quảng cáo. Khi nhãn hiệu được đăng ký công bố, công khai sẽ được nhiều đối tượng tiếp cận hơn, từ đó, sẽ có nhiều người biết tới và tò mò tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ của bạn.
Thứ hai, Việc có được một “dấu tích xanh” của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công nhận việc bảo hộ đối với nhãn hiệu của sản phẩm mà bạn đang cung cấp, sẽ khiến cho khách hàng thấy được sự chuyên nghiệp trong cách làm việc, tin tưởng vào chất lượng sản phẩm.
Thứ ba, nhãn hiệu mà bạn đang sử dụng sẽ trở thành nhãn hiệu độc quyền của bạn! Đúng vậy, khi đăng ký nhãn hiệu để được bảo hộ, không một tổ chức, cá nhân khác nào được phép sử dụng một nhãn hiệu mang tính chất trùng, hoặc tương tự gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu của bạn, hoặc cố ý sao chép gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm của bạn. Nếu phát hiện tình trạng đó, bạn hoàn toàn có quyền sử dụng các quyền lợi mà chỉ được xác lập khi thực hiện việc Đăng ký nhãn hiệu, đó là:
Yêu cầu tổ chức, cá nhân ngừng ngay việc sử dụng nhãn hiệu đang có dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của bạn và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi sự xâm phạm đó làm ảnh hưởng đến uy tín về chất lượng sản phẩm của bạn.
Khiếu nại lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình trạng trên để có biện pháp xử lý vi phạm hành chính phù hợp.
Khởi kiện ra Toà án nhân dân nếu như sự việc trở nên phức tạp và nghiêm trọng.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển