PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

GIỚI THIỆU

Website khoa học và công nghệ Trường Đại học Duy Tân trân trọng kính chào quý vị.

Ngày: 10/08/2015

         Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ khoa học của trường Đại học Duy Tân đã và đang phát huy mọi tiềm năng sẵn có, mở rộng hợp tác với các cơ quan khoa học khác trong và ngoài nước để phát triển nghiên cứu khoa học của nhà trường nhằm tạo ra các sản phẩm trí tuệ cao, áp dụng thành công tiến bộ khoa học kỹ thuật – chuyển giao công nghệ vào thực tiễn và góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hoạt động khoa học công nghệ của đất nước. Với triết lý: “Đào tạo gắn liền với nghiện cứu thực nghiệm trên nền nhân văn và hiện đại” làm kim chỉ nam cho định hướng phát triển; nhà trường luôn xác định “Nghiên cứu khoa học là một trong những động lực quan trọng để phát triển Trường một cách bền vững, đào tạo ra những con người giảng dạy hay, nghiên cứu giỏi, đào tạo ra thế hệ sinh viên có tinh thần yêu nước, sống vì cộng đồng và có khả năng hội nhập quốc tế”.

         Bên cạnh đó, hằng năm tập thể thầy và trò triển khai một khối lượng lớn gồm hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học từ cơ sở đến cấp Thành phố, Tỉnh Bộ và  Nhà nước. Trong đó, có rất nhiều đề tài, dự án phối hợp giữa trường Đại học Duy Tân và các trường đại học, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Các kết quả nghiên cứu của cán bộ khoa học Nhà trường được công bố là những kết quả có hàm lượng khoa cao và những giải pháp hữu phục vụ trong đời sống cũng như trong giảng dạy; hàng trăm công trình khoa học được đăng trên tạp chí thuộc ISI (Institute for Scientific Information); không ít các kết quả nghiên cứu được giải thưởng sinh viên, giải thưởng trong và ngoài nước, VIFOTEC...

         Trong những năm vừa qua, HĐQT và BGH đã thực hiện nhiều chính sách thu hút nhân tài, không ngừng đầu tư cơ sở phòng thí nghiệm hiện đại để phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy tại Trường; đến nay trường đã thành lập 02 viện để nghiên cứu: Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội và Viện nghiên cứu và phát triển Công nghệ cao  với hàng trăm Tiến sĩ được đào tạo bài bản từ các nước tiến tiến và các Trường đại học, Viện uy tín trong nước. Đồng thời cũng tổ chức các hội nghị - hội thảo khoa học trao đổi học thuật trong nước và quốc tế cũng như các sân chơi mang tính chất khoa học liên tục được nhà trường tổ chức, thu hút sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ban ngành, trường đại học học cũng như các nhà khoa học trong nước và quốc tế tham gia…Chính vì vậy, Website khoa học và công nghệ được thành lập làm cầu nối trao đổi thông tin – giải đáp những thắc mắc trực tuyến qua mạng Internet đến với quý vị và các bạn.

         Phòng Quản lý Khoa học và Chuyển giao Công nghệ mong nhận được ý kiến đóng góp sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả về mọi mặt của các khoa phòng ban trung tâm đoàn thể và các giảng viên – sinh viên để Website Phòng Quản lý khoa học và Chuyển giao công nghệ Đại học Duy Tân ngày càng được cải tiến và nâng cao tính hữu ích hơn nữa.

 

 

 

Bài viết liên quan

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển