PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Hội nghị & Hội thảo

Hội nghị Khoa học trường Đại học Duy Tân năm 2017

Ngày: 28/08/2017

Trong hai ngày 18 và 19/8/2017, Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị Khoa học trường Đại học Duy Tân
năm 2017 tại cơ sở số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Hội nghị có sự tham gia của Anh hùng Lao động,
Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Đại học Duy Tân; GS. TSKH. Vũ
Xuân Quang - Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Cao Đại học Duy
Tân cùng đông đảo các cán bộ nghiên cứu, giảng viên, cộng tác viên của Nhà trường và cán bộ các
phòng ban chức năng.

 

 

Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Hiệu trưởng Đại học Duy Tân

phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS. TSKH. Vũ Xuân Quang cho biết: “Hội nghị Khoa học trường Đại học
Duy Tân năm 2017 khá đặc biệt bởi đã quy tụ khá đông đủ các Nhà Khoa học có thành tích nghiên cứu
nổi bật đến giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới nhất đồng thời đóng góp ý kiến về công tác nghiên
cứu khoa học của trường. Những thành quả ở thời điểm hiện tại của Đại học Duy Tân cho thấy rằng, đầu
tư phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học một cách chân chính đã nâng tầm giá trị của các nghiên cứu
khoa học, hỗ trợ hoạt động đào tạo cũng như khẳng định uy tín, thương hiệu của nhà trường trong cộng
đồng nghiên cứu quốc gia và quốc tế. Hi vọng rằng, sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt của Đại học
Duy Tân cho lĩnh vực nghiên cứu sẽ tiếp tục thu hút nhiều chuyên gia giỏi đến làm việc và cống hiến.”
Hội nghị Khoa học trường Đại học Duy Tân năm 2017 là dịp gặp gỡ đông đủ của cán bộ nghiên cứu,
giảng viên, cộng tác viên của Nhà trường nhằm giới thiệu những thành quả nghiên cứu nổi bật nhất trong
5 năm gần đây. Hội nghị cũng dành khá nhiều thời gian để trao đổi với Hội đồng Quản trị và lãnh đạo nhà
trường về các giải pháp phù hợp nhằm nâng tầm vị thế của Đại học Duy Tân trong cộng đồng nghiên
cứu khoa học quốc gia và quốc tế. Những vấn đề đặt ra ở Hội nghị thu hút sự quan tâm của người nghe
như: làm thế nào để có nhiều bài báo ISI chất lượng hơn, tăng khả năng ứng dụng của các đề tài nghiên
cứu khoa học, phát triển tiềm lực cán bộ giảng viên của nhà trường, phát triển hiệu quả hơn quan hệ của
Duy Tân và các đơn vị nghiên cứu khác,...
 

 
 Hội nghị là dịp gặp gỡ đông đủ của cán bộ nghiên cứu, giảng viên, cộng tác viên

của Đại học Duy Tân

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị cho thấy hoạt động nghiên cứu khoa học của Đại học Duy Tân đã đạt được
nhiều thành tích ấn tượng về số lượng cũng như chất lượng các công trình nghiên cứu. Bên cạnh đó,
những tiến bộ rõ rệt trong việc hình thành nhóm nghiên cứu trong các trung tâm: Vật Lý, Hóa Môi trường,
Cơ học và Xây dựng, Sinh học Phân tử và Hóa học Tiên tiến,... đang tạo ra những tiền đề quan trọng
trong việc triển khai các đề tài nghiên cứu sắp tới.
Thời gian tới, Đại học Duy Tân sẽ tiếp tục kiểm định ngành theo chuẩn quốc gia và quốc tế như ABET,
ACBSP và ACPHA; đồng thời mục tiêu đến năm 2022, trường phấn đấu nằm trong Top 300 trường ĐH
của châu Á (theo xếp hạng của Time Higher Education). Hi vọng, cùng với nhiều tiêu chí quan trọng khác
về đào tạo, đội ngũ giảng viên, hợp tác quốc tế,... hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ mở rộng và đạt
nhiều kết quả hơn nữa để đóng góp vào quá trình phát triển chung của Đại học Duy Tân trong tương lai.
(Truyền Thông)

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển