PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Hoạt động Khoa học Công nghệ

Hội thảo "Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015-2016"

Ngày: 19/01/2021

           Thực hiện công văn số 3162/BGDĐT-GDTrH  vào ngày 24 tháng 6 năm 2015 về việc "Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổchức thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015-2016" và thực hiện theo kế hoạch hoạt động KHCN của Trường Đại học Duy Tân.

           Va qua, Trường Đại hc Duy Tâđã phi hp vi S Giáo DĐào TĐà Nng, Qung Nam t chc bui Hi tho bàn vcông tác NCKH và cuc thi KHKT toàn quc.Ti hi tho này, đã có s góp mt ca các Thy cô giáo đến từ các Trường PTTH và các đại diện các Thầy cô giáo đến từ trường Đại học Duy Tân. Hội thảo nêu ra nhng định hướng nghiên cu, các mt công tác như chun bvà đề cập đến nhng khó khăn thách thđặt ra trong thời gian tới. Đoàn công tác ca Trường Đại hc Duy Tâđã gii thiu tim lc nghiên cu khoa hc ca Trường, nhng d định, bướđi và định hướng trong tương lai của trường. Bên cnh đó cũng tr li hu hết câu hđặt ra ti hi tho bàn v công tác NCKH và cuc thi KHKT toàn quc. Ni dung chính ca cuc hi tho phn ln là s góp ý xây dng và giúđỡ v các mt như sau: 

           + Tp hun, tư vn, h tr các hođộng NCKH, sáng to KHKT ca  giáo viên và hc sinh;

           + Tđiu kin cho giáo viên, hc sinh s dng các phòng thí nghim phc v NCKH;

           + Các chính sách tuyn thng, trao hc bng cho nhng hc sinh đạt gii;

           + H tr Ban giám kho cuc thi KHKT;

           + Bên cnh đó trường ưu tiên dành 2 sut giao lưu NCKH ti Singapore.

   

                        Hội thảo "Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015-2016" đãcung cấp những kiến thức cơ bản về thể lệ cũng như cách thức cho các thành viên tham dự. Hy vọng qua cuộc hội thảo này, với các kiến thức được truyền đạt, hướng dẫn và trang bị cho cuộc thi, các đội sẽ đạt được thành tích cao nhất góp phần đẩy mạnh KHCN trong tương lai không xa của nước nhà. 

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển