PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Hoạt động Khoa học Công nghệ

Hưởng ứng ngày Khoa học Công nghệ 18-05-2016

 • 19/01/2021
 • Hoạt động Khoa học Công nghệ
 • Administrator

Công văn mời viết bài tham luận Hội thảo "Đào tạo nhận lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19"

 • 19/01/2021
 • Hoạt động Khoa học Công nghệ
 • Administrator

Nhằm đánh giá tình hình, tác động của đại dịch COVID-19 đến công tác đào tạo nhân lực du lịch thời gian qua; đề ra phương hướng, giải pháp đào tạo nhân lực ngành Du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch và các rủi ro khác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19". Báo cáo tham luận đề nghị gởi về Bộ Văn hóa, Thể thao, và Du lịch - 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15/11/2020. Thông tin chi tiết và hướng dẫn trình bày tham luận (xem file đính kèm)

 • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
 • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
 • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
 • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
 • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
 • TAP CHI KHCN VN
 • THANH TRA BỘ KHCN
 • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Đăng ký thi sơ tuyển