PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thông tin

Vai trò quan trọng của nhãn hiệu trong marketing

Ngày: 28/01/2021

Có thể hầu hết các doanh nghiệp Việt hiện nay đều chưa hiểu rõ tầm quan trọng của nhãn hiệu trong marketing. Nhãn hiệu là dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ do một doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp với hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác.

Bất kỳ từ ngữ, chữ cái, con số, bản vẽ hình ảnh, hình dáng, màu sắc, logo, nhãn mác hoặc sự kết hợp các yếu tố có khả năng phân biệt được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ đều được xem là một nhãn hiệu.

Chức năng chính của một nhãn hiệu là giúp người tiêu dùng xác định một sản phẩm (là một hàng hóa hoặc dịch vụ) của một công ty cụ thể nhằm phân biệt sản phẩm đó với các sản phẩm giống hoặc tương tự do các công ty khách hàng cung cấp. Một khi người tiêu dùng hài lòng với sản phẩm đó, có khả năng họ sẽ mua hoặc sử dụng trong tương lai. Vì vậy, nhãn hiệu cần phân biệt được dễ dàng trong số các sản phẩm giống hoặc tương tự.

Bằng việc giúp các công ty phân biệt công ty và sản phẩm của họ với sản phẩm của các công ty khác, nhãn hiệu đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược nhãn hiệu và tiếp thị của các công ty, góp phần xây dựng hình ảnh và danh tiếng sản phẩm của công ty trong con mắt người tiêu dùng. Hình ảnh và danh tiếng của sản phẩm tạo niềm tin, làm cơ sở để hình thành và nâng cao danh tiếng của công ty. Người tiêu dùng thường hình thành một sự gắn kết tình cảm với một số nhãn hiệu nhất định, dựa trên một số phẩm chất hoặc đặc điểm, mà họ mong muốn, của sản phẩm mang nhãn hiệu đó.

Nhãn hiệu cũng tạo ra một động lực khuyến khích công ty đầu tư vào việc duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm của mình nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm mang nhãn hiệu có họ có một danh tiếng tốt.

Trong khi hầu hết các doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của việc sử sử dụng nhãn hiệu để phân biệt sản phẩm của họ với sản phẩm của doanh nghiệp khác, tuy nhiên không phải tất cả họ đều nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ nhãn hiệu, chính vì vậy việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đang diễn ra một cách thờ ơ. Theo pháp luật về Nhãn hiệu, việc đăng ký mang lại cho công ty của bạn độc quyền ngăn chặn người khác đưa ra thị trường các sản phẩm trùng hoặc tương tự mang nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn.

Nếu không đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, việc đầu tư của doanh nghiệp cho việc tiếp thị một sản phẩm trở lên vô ích bởi vì công ty đối thủ có thể sử dụng nhãn hiệu giống hoặc tương tự gây nhầm lẫn cho các sản phẩm trùng hoặc tương tự với sản phẩm của mình. Nếu một đối thủ cạnh tranh sử dụng một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự và đã được đăng ký nhãn hiệu độc quyền trước bạn, người tiêu dùng có thể mắc lừa khi mua sản phẩm của đối thủ mà nghĩ rằng đó là sản phẩm của đối thủ mà không nghĩ rằng đó là sản phẩm của công ty bạn. Điều này không chỉ làm giảm lợi nhuận của công ty mà còn làm phương hại đến danh tiếng và hình ảnh của công ty bạn, đặc biệt nếu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh chất lượng thấp.

Bởi giá trị nhãn hiệu và tầm quan trọng của một nhãn hiệu có thể quyết định sự thành công của một sản phẩm trên thị trường, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nhãn hiệu đó được đăng ký tại các thị trường liên quan.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển