PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Sáng chế - Giải pháp hữu ích

Phân loại sáng chế quốc tế (IPC)

Ngày: 28/01/2021

Phân loại sáng chế quốc tế (IPC)

Thỏa ước về Phân loại sáng chế quốc tế được ký kết ngày 24/03/1971 tại Hội nghị ngoại giao các nước thành viên Công ước Paris về Bảo hộ quyền SHCN tổ chức tại Strasbourg (Cộng hòa Pháp).

Phân loại sáng chế quốc tế là công cụ để phân loại sáng chế và giải pháp hữu ích một cách thống nhất trên phạm vi thế giới, và là công cụ tra cứu có hiệu quả, giúp nhanh chóng tìm ra những bản mô tả sáng chế thích hợp phục vụ cho việc đánh giá tính mới, trình độ sáng tạo của một giải pháp kỹ thuật, cũng như để xác định tình trạng kỹ thuật của một vấn đề cụ thể. Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đều đã sử dụng phân loại sáng chế quốc tế, mặc dù có một vài nước vẫn dùng phân loại sáng chế quốc gia nhưng cũng vẫn ghi cả chỉ số phân loại sáng chế quốc tế tương ứng trên tư liệu sáng chế của mình. Nhờ đó mà việc tra cứu tư liệu sáng chế của các nước trở nên đơn giản, dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây khi mỗi nước sử dụng phân loại sáng chế quốc gia riêng.

Phân loại sáng chế quốc tế được một Hội đồng chuyên gia về IPC tiến hành sửa đổi thường kỳ và do đó, một phiên bản mới của Phân loại sáng chế quốc tế sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01 hàng năm.

Bảng Phân loại sáng chế quốc tế phiên bản 2020.01 có thể tải về tại đây.           

  Phụ lục 1. Bảng phân loại IPC 2020.01 Phần A.pdf   

  Phụ lục 2. Bảng phân loại IPC 2020.01 Phần B (B01-B43).pdf             

  Phụ lục 3. Bảng phân loại IPC 2020.01 Phần B (B44-B99).pdf             

  Phụ lục 4. Bảng phân loại IPC 2020.01 Phần C (C01-C07).pdf             

  Phụ lục 5. Bảng phân loại IPC 2020.01 Phần C (C08-C99).pdf             

  Phụ lục 6. Bảng phân loại IPC 2020.01 Phần D.pdf 

  Phụ lục 7. Bảng phân loại IPC 2020.01 Phần E.pdf 

  Phụ lục 8. Bảng phân loại IPC 2020.01 Phần F.pdf  

  Phụ lục 9. Bảng phân loại IPC 2020.01 Phần G.pdf 

  Phụ lục 10. Bảng phân loại IPC 2020.01 Phần H.pdf

Nguồn từ: "IP VIETNAM"

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển