PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Sản phẩm dự thi sáng tạo 2015 của Trường đại học Duy Tân

Ngày: 26/01/2021

1. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ DẠY HỌC:
THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐẶT ÁP LỰC THỦY TĨNH LÊN THÀNH PHẲNG
2.NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG CẤP PHIẾU XẾP HÀNG ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY
3.NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CẤP PHIẾU GIỮ XE CẦM TAY SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ RFID
4. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THIẾT BỊ KIỂM SOÁT AN NINH TÍCH HỢP CAMERA, MÀN HÌNH, MÁY ĐỌC VÂN TAY, MÁY ĐỌC THẺ RFID TRÊN NỀN NHÚNG
5.NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY GẤP VÀ CUỐN GẠC DẪN LƯU TỰ ĐỘNG

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển