PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ DẠY HỌC THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐẶT ÁP LỰC THỦY TĨNH LÊN THÀNH PHẲNG

Ngày: 26/01/2021

Hiện nay, thiết bị thí nghiệm xác định điểm đặt áp lực thủy tĩnh xuất hiện phổ biến trong phòng thí nghiệm thủy lực ở các nước trên thế giới, được nhiều hãng sản xuất thiết bị thí nghiệm thiết kế, chế tạo và sản xuất như: Anh, Hà Lan, Ấn Độ, … và gần ta nhất là Thái Lan. Các thiết bị thí nghiệm này được xây dựng có mô hình khác nhau nhưng đều xuất phát trên cơ sở lý thuyết về áp lực thủy tĩnh tác dụng lên mặt phẳng và mặt cong.

.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển