PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY GẤP VÀ CUỐN GẠC DẪN LƯU TỰ ĐỘNG

Ngày: 26/01/2021

          Trong Y Tế việc lựa chọn Gạc trong phẫu thuật, chăm sóc vết thương có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong điều trị vết thương và giảm đau đớn cho người bệnh. Hiện nay có rất nhiều loại Gạc phục vụ cho những mục đích khác nhau như Gạc lót kim, Gạc phẫu thuật ổ bụng, Gạc phẫu thuật không dệt, Gạc thuận, Gạc dẫn lưu, Gạc cầu…Gạc dẫn lưu là một loại Gạc hết sức quan trọng trong phẫu thuật, dẫn lưu trong ngoại khoa, dẫn lưu mủ và các chất dịch tiết.

          Hiện nay công đoạn chế tạo sản phẩm Gạc dẫn lưu của các Công ty sản xuất chủ yếu bằng thủ công, chính vì thế năng suất và chất lượng sản phẩm giảm đi đáng kể. Ngoài ra việc gấp và cuốn gạc bằng thủ công sẽ khó đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi đã thiết kế và chế tạo “ Máy gấp và cuốn Gạc dẫn lưu tự động”.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển