Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Thông báo

Nghiệm thu đề tài NCKH SV cấp trường Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn theo quyết định số 5987

Ngày: 30/11/2018

Nghiệm thu đề tài NCKH SV cấp trường Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn theo quyết định số 5987

Phòng Quản lý Khoa học kết hợp với Khoa Khoa học xã hội và Nhân văntổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên. 

1. Tên đề tài: Đánh giá thực trạng chương trình đào tạo hỗ trợ trẻ em đường phố của tổ chức Streets International tại Hội An – Quảng Nam

2. Tên đề tài: Nghiên cứu hoạt động thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ giữa VN và Isarel trên lĩnh vực nông nghiệp

QĐ số 5987/QĐ-ĐHDT, ngày 28/11/2018.

Kính mời Giảng viên, trợ giảng không có giờ dạy và sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu đề tài trên.

Thời gian nghiệm thu: 14h00 ngày 30/11/2018

Địa điểm: Phòng 807, 03 Quang Trung - Đà Nẵng.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển