Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Thông báo

Nghiệm thu đề tài NCKH SV cấp trường Khoa Điện – Điện tử theo quyết định số 5893

Ngày: 20/11/2018

Nghiệm thu đề tài NCKH SV cấp trường Khoa Điện – Điện tử theo quyết định số 5893

Phòng Quản lý Khoa học kết hợp với Khoa Điện – Điện tửtổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên. 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu các phương pháp phân tích ảnh mống mắt trong xác thực an ninh

2. Tên đề tài: Thiết kế hệ thống giám sát môi trường nước dựa trên công nghệ IoT

QĐ số 5893/QĐ-ĐHDT, ngày 20/11/2018.

Kính mời Giảng viên, trợ giảng không có giờ dạy và sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu đề tài trên.

Thời gian nghiệm thu:  8h00 ngày 23/11/2018

Địa điểm: Phòng 304, 03 Quang Trung - Đà Nẵng.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển