Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Thông báo

Nghiệm thu đề tài NCKH GV cấp trường Khoa Dược theo quyết định số 4189

Ngày: 29/10/2019

Nghiệm thu đề tài NCKH GV cấp trường Khoa Dược theo quyết định số 4189

Phòng Quản lý Khoa học kết hợp với Khoa Dược tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH giảng viên. 

Tên đề tài: Nghiên cứu chiết xuất và tinh chế Berberin từ dược liệu làm chất chuẩn đối chiếu để phục vụ dạy thực hành hóa phân tích tại trường Đại học Duy Tân

QĐ số 4189/QĐ-ĐHDT, ngày 28/10/2019.

Kính mời Giảng viên, trợ giảng không có giờ dạy và sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu đề tài trên.

Thời gian nghiệm thu:  7h30 ngày 30/10/2019

Địa điểm: Phòng 308, 03 Quang Trung - Đà Nẵng.

 

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển