Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Thông báo

Nghiệm thu đề tài NCKH GV cấp trường Khoa Công nghệ thông tin theo quyết định số 5985

Ngày: 30/11/2018

Nghiệm thu đề tài NCKH GV cấp trường Khoa Công nghệ thông tin theo quyết định số 5985

Phòng Quản lý Khoa học kết hợp với Khoa Công nghệ thông tin tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH giảng viên. 

1. Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng xác thực dựa trên chữ ký số

QĐ số 5985/QĐ-ĐHDT, ngày 28/11/2018.

Kính mời Giảng viên, trợ giảng không có giờ dạy và sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu đề tài trên.

Thời gian nghiệm thu: 9h00 ngày 01/12/2018

Địa điểm: Phòng 706, 03 Quang Trung - Đà Nẵng.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển