Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Thông báo

Nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi đề thi cấp trường cho giảng viên Khoa Y theo quyết định số 2606

Ngày: 23/07/2020

Nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi đề thi cấp trường cho giảng viên Khoa Y theo quyết định số 2606

Phòng Quản lý khoa học kết hợp với Khoa Y tổ chức nghiệm thu cấp trường bộ ngân hàng câu hỏi đề thi:

1. Kỹ thuật và Công nghệ Y Dược

2. Sinh lý học

QĐ số 2606/QĐ-ĐHDT, ngày 21/7/2020.

Kính mời Giảng viên, trợ giảng không có giờ dạy có quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi trên.

Thời gian nghiệm thu: 8h00 ngày 25 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Phòng 801 – 03 Quang Trung - Đà Nẵng.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển