Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Thông báo

Nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi đề thi cấp trường cho giảng viên Khoa Y theo quyết định số 2602

Ngày: 21/07/2020

Nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi đề thi cấp trường cho giảng viên Khoa Y theo quyết định số 2602

Phòng Quản lý khoa học kết hợp với Khoa Y tổ chức nghiệm thu cấp trường bộ ngân hàng câu hỏi đề thi môn:

1. Nội cơ sở 1 (IMD 251)

2. Nội cơ sở 1 (IMD 252)

3. Nội cơ sở 2

QĐ số 2602/QĐ-ĐHDT, ngày 21/7/2020.

Kính mời Giảng viên, trợ giảng không có giờ dạy có quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi trên.

Thời gian nghiệm thu: 8h00 ngày 22 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Phòng 304 – 03 Quang Trung - Đà Nẵng.

 

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển