Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Thông báo

Nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi đề thi cấp trường cho giảng viên Khoa Tiếng Anh theo quyết định số 2603

Ngày: 23/07/2020

Nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi đề thi cấp trường cho giảng viên Khoa Tiếng Anh theo quyết định số 2603

Phòng Quản lý khoa học kết hợp với Khoa Tiếng Anh tổ chức nghiệm thu cấp trường bộ ngân hàng câu hỏi đề thi:

1. Toeic listening output (ThS. Phan Thị Thủy Tiên)

2. Toeic listening output (ThS. Nguyễn Thị Bích Giang)

3. Toeic reading output (ThS. Nguyễn Thị Bích Giang)

QĐ số 2603/QĐ-ĐHDT, ngày 21/7/2020.

Kính mời Giảng viên, trợ giảng không có giờ dạy có quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi trên.

Thời gian nghiệm thu: 14h00 ngày 23 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Phòng 806 – 03 Quang Trung - Đà Nẵng.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển