Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Thông báo

Đánh giá giáo trình để sử dụng giảng dạy tại Trường Đại học Duy Tân

Ngày: 17/09/2020

Đánh giá giáo trình để sử dụng giảng dạy tại Trường Đại học Duy Tân

Phòng Quản lý Khoa học kết hợp với Khoa Điện – Điện tử tổ chức đánh giá giáo trình

1. Tên giáo trình: Hệ thống mô phỏng truyền thông

2. Tên giáo trình: Thông tin di động

QĐ số 3305/QĐ-ĐHDT, ngày 16/9/2020.

Kính mời Giảng viên, trợ giảng không có giờ dạy có quan tâm đến tham dự buổi đánh giá giáo trình trên.

Thời gian:  14h00 ngày 19/9/2020

Địa điểm: Phòng 706, 03 Quang Trung - Đà Nẵng.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển