Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Tin tức & sự kiện

Nghiệm thu đề tài NCKH SV cấp trường Khoa Kế toán theo quyết định số 2274

Ngày: 03/05/2018

Nghiệm thu đề tài NCKH SV cấp trường Khoa Kế toán theo quyết định số 2274

Phòng Quản lý Khoa học kết hợp với Khoa Kế toán tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên. 

1. Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề Kế toán của sinh viên Trường Đại học Duy Tân

2. Tên đề tài: Nghiên cứu hành vi sử dụng ký túc xá của sinh viên ĐHDT

QĐ số 2274/QĐ-ĐHDT, ngày 02/05/2018.

Kính mời Giảng viên, trợ giảng không có giờ dạy và sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu đề tài trên.

Thời gian nghiệm thu:  8h00 ngày 04/5/2018, Thầy Hồ Tấn Tuyến: chủ trì.

Địa điểm: Phòng 901A, 254 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển