Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Tin nội bộ

Hội nghị Khoa học trường Đại học Duy Tân năm 2017

 • 28/08/2017
 • Tin nội bộ
 • adminpkhcn

Hội nghị Khoa học trường Đại học Duy Tân năm 2017

 • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
 • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
 • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
 • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
 • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
 • TAP CHI KHCN VN
 • THANH TRA BỘ KHCN
 • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Đăng ký thi sơ tuyển